HEAT MVMNT
Enter um zu suchen

Data policy (NL)

Gebruik van onze mobiele app

1 Informatie inzake het verzamelen van persoonsgegevens

1.1 Naast ons online-aanbod bieden wij u een mobiele app aan die u op uw smartphone kunt downloaden. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze mobiele app. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u als persoon kunnen worden gerelateerd, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruiksgedrag.

1.2 Verantwoordelijke conf. art. 4 lid 7 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
Gartner und Staudt GmbH
Lindenstraße 9-11
D – 67433 Neustadt

Handelsregister: Kantongerecht Ludwigshafen am Rhein, HRB 67311
Tel.: +49 (0)6321 / 9540707
E-mail: info@heat-mvmnt.de
Zie colofon

1.3 Als u via e-mail of het contactformulier contact met ons opneemt, wordt uw e-mailadres en, indien deze door u worden aangegeven, uw naam en uw telefoonnummer door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband beschikbaar wordende gegevens wissen wij, nadat opslag hiervan niet meer nodig is, of – in het geval van wettelijke bewaarplichten – beperken wij de verwerking.

1.4 Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod op door ons opgedragen dienstverleners terugvallen of uw gegeven voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u onderstaand en détail in kennis stellen van de betreffende processen. Hierbij noemen wij ook de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag.

2. Uw rechten

2.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

– recht op toegang,
– recht op rectificatie en wissing van gegevens,
– recht op beperking van de verwerking,
– recht op bezwaar tegen de verwerking,
– recht op overdraagbaarheid van gegevens.

2.2 U hebt bovendien het recht om u bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze onderneming te beklagen.

3. Verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze mobiele app

3.1 Bij het downloaden van de mobiele app wordt de benodigde informatie naar de App Store verzonden, in het bijzonder de gebruikersnaam, het e-mailadres en het klantnummer van uw account, het tijdstip van de download, betalingsinformatie en het unieke toestel-identificatienummer. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het downloaden van de mobiele app naar uw mobiele eindapparaat.

3.2 Bij het gebruik van de mobiele app verzamelen wij de hieronder beschreven persoonsgegevens om comfortabel gebruik van de functies mogelijk te maken. Als u onze mobiele app wilt gebruiken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u de functies van onze mobiele app aan te bieden en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG):

– IP-adres
– datum en tijdstip van de aanvraag
– tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
– inhoud van het verzoek (concrete pagina)
– toegangsstatus/HTTP-statuscode
– betreffende overgebrachte hoeveelheid data
– website, vanwaar het verzoek afkomstig is
– browser
– besturingssysteem en de interface daarvan
– taal en versie van de browsersoftware

3.3 Verder hebben wij het volgende nodig: uw toestel-aanduiding, het unieke nummer van het eindapparaat (IMEI = International Mobile Equipment Identity), het unieke nummer van de netwerkdeelnemer (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), het mobiele nummer (MSISDN), het MAC-adres voor WLAN-gebruik, de naam van uw mobiele eindapparaat, het e-mailadres.

3.4 De mobiele app gebruikt geen cookies.
Bij de toepassing maken wij in plaats van cookies gebruik van een techniek die hiermee vergelijkbaar is.
De mobiele app wordt op uw mobiele eindapparaat geladen en kan zonder toegang tot internet worden gebruikt. Bij uw gebruik worden geen persoonsgegevens verzameld.

3.5 Voor reclamedoeleinden maken wij gebruik van de zogenoemde "Advertising Identifier" (IDFA). Dit is een uniek, echter niet-gepersonaliseerd en niet-permanent identificatienummer voor een bepaald eindapparaat dat door iOS wordt geleverd. De gegevens die via de IDFA worden verzameld, worden niet gekoppeld aan andere toestelgerelateerde informatie. Wij gebruiken de IDFA om u gepersonaliseerde reclame ter beschikking te stellen en uw gebruik te evalueren. Als u in de iOS-instellingen onder "Privacy" – "Reclame" de optie "geen ad-tracking" activeert, kunnen wij alleen de volgende maatregelen nemen: het meten van uw interactie met banners door het tellen van het aantal advertenties van een banner zonder een klik hierop ("frequency capping"), het klikpercentage, het vaststellen van het unieke gebruik ("unique user") evenals veiligheidsmaatregelen, fraudebestrijding en het oplossen van fouten. U kunt de IDFA te allen tijde wissen in de apparaatinstellingen ("Ad-ID resetten"), dan wordt er een nieuwe IDFA gemaakt die niet met de eerder verzamelde gegevens wordt samengevoegd. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken als u het gebruik van de IDFA beperkt.

4. Gebruik van meetmethoden van OneSignal Inc.
Om het gebruik van onze app te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren, maken wij op de wettelijke basis art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG gebruik van de meetmethode van OneSignal Inc. (https://onesignal.com). Het doel van de bereikmeting is om de gebruiksintensiteit, het aantal gebruikers van een toepassing en het gebruiksgedrag statistisch – op basis van een uniforme standaardmethode – te bepalen en zo marktbreed vergelijkbare waarden te verkrijgen.

4.1 Gegevensverwerking
De OneSignal Inc. verzamelt en verwerkt gegevens volgens de Duitse Wet op gegevensbescherming. Door technische en organisatorische maatregelen wordt ervoor gezorgd dat afzonderlijke gebruikers op geen enkel moment kunnen worden geïdentificeerd. Gegevens die mogelijkerwijs betrekking tot een bepaalde, identificeerbare persoon hebben, worden op een zo vroeg mogelijk moment geanonimiseerd.

4.1.1 Anonimiseren van het IP-adres
Op internet heeft elk toestel voor de overdracht van gegevens een uniek adres nodig, het zogenaamde IP-adres. De, in ieder geval, kortdurende opslag van het IP-adres is vanwege de werking van het internet technisch noodzakelijk. De IP-adressen worden vóór elke vorm van verwerking ingekort en alleen geanonimiseerd verder verwerkt. De onverkorte IP-adressen worden niet opgeslagen of verwerkt.

4.1.2 Geolokalisatie tot aan het niveau van de deelstaten/regio's
Een zogenaamde geolokalisatie, d.w.z. de toewijzing van een gebruiksdoel aan de plaats van de oproep, vindt uitsluitend plaats op basis van het geanonimiseerde IP-adres en alleen tot aan het geografische niveau van de deelstaten/regio's. Uit de aldus verkregen geografische informatie kan in geen geval een conclusie worden getrokken over de concrete woonplaats van de gebruiker.

4.1.3 Identificatienummer van het toestel
De bereikmeting gebruikt voor het herkennen van toestellen unieke identificatiecodes van het eindapparaat die uitsluitend geanonimiseerd worden verzonden of een anonieme handtekening die uit verschillende automatisch verzonden gegevens van uw toestel wordt samengesteld.

4.1.4 Inlogherkenning
Voor het meten van verdeeld gebruik (gebruikmaking van een service vanuit verschillende apparaten) kan de gebruikersherkenning bij het inloggen, indien voorhanden, als geanonimiseerde checksum naar OneSignal Inc. worden verzonden.

4.2 Wissing
De opgeslagen gebruikshandelingen worden na uiterlijk zeven maanden verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming in de meetprocedure vindt u op de website van OneSignal Inc. (https://onesignal.com/privacy_policy) die de meetprocedure uitvoert.
Als u niet aan de meting wilt deelnemen, kunt u dit hier weerspreken.

(2)Wij maken gebruik van de SZM-procedure om het gebruik van onze mobiele app te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Wettelijke basis voor het gebruik van de SZM-procedure is art. 6 lid 1 alinea 1 punt AVG.